Veterné

Výroba elektrickej energie je s využitím veternej energie na pohon generátora.

Výhodou uvedenej technológie je nulová požiadavka na vstupnú surovinu.

Elektrická energia je dodávaná do distribučnej siete za cenu garantovaného tarifu.