Fotovoltaické

Výroba elektrickej energie zo slnečnej energie je na základe fotovoltického javu, pomocou fotovoltických panalov.

Výhodou uvedenej technológie je nulová požiadavka na vstupnú surovinu.

Elektrická energia je dodávaná do distribučnej siete za cenu garantovaného tarifu. 

 

Fotovoltaické

Záznamy: 1 - 2 zo 2