Dodávka a montáž technologií

  • supervising pri realizácii projektov
  • zabezpečenie dovozu a montáže technologii resp. kompletného EPC kontraktu
  • koordinácia poddodávatelských firiem
    • stavebné práce, montážne, elektroinstalačné
  • koordinácia kolaudácie diela