Kogenerácia

Kogenerácia je kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla pomocou sústrojenstva elektrický generátor  a spaľovací motor.  Proces pri ktorom sa teplo transformuje na chlad sa nazýva trigeneráciou.

Elektrická energia je dodávaná do distribučnej siete za cenu garantovaného tarifu.

Vyprodukované teplo ako vedľajší produkt pri výrobe elektriny je možné využiť na predaj pre tepelné hospodárstvo , alebo pre iný projekt, kde je potrebné použiť paru alebo teplú vodu.