Projekt

  • SPV
  • Práva k nehnuteľnostiam
  • Súhlas obce
  • Rezervácia kapacity u príslušnej distribučnej spoločnosti
  • Zmluva o dodávke suroviny
  • Právne Due diligence SPV
  • Stavebné povolenie
  • Finančná pripravenosť