Vitajte vo VIP zóne spoločnosti NTE Development GmbH , ktorá  je dostupná len pre klientov , ktorí súhlasia s podmienkami NDA zmluvy o mlnčanlivosti, majú podpísané Zmluvy o developingu projektu alebo Zmluvu o dielo alebo EPC kontrakte s touto spoločnosťou.

Spoločnosť NTE development GmbH si vyhradzuje právo zablokovať užívateľa VIP zóny z dôvodu porušenia podmienok ako aj právo žalovať užívateľa za neoprávnené nakladanie s dokumentami tejto stránky, ako aj právo žalovať tretie osoby, ktoré použili VIP zónu bez súhlasu spoločnosti.

VIP zóna Vám prináša podrobné podklady z predmetnej problematiky projektov, je duševným vlastníctvom spoločnosti, monitoruje legislatívu projektov obnoviteĺnych zdrojov, fotodokumentáciu, videoprojekciu a prináša kontaktné informácie na vybraných zástupcov spoločnosti NTE Development GmbH.

Veríme, že práve VIP zóna bude pre Vás užitočným komunikačným nástrojom, návodom na problematiku technológie, legislatívy, ekonomiky a odborných poznatkov portfólia NTE Development GmbH, pomôže Vám k lepšej orientácii , efektivite a úspešnosti Vášho biznisu.

Radi privítame Vaše doterajšie poznatky, skúsenosti, kontaktné a užitočné informácie, ktoré môžu pomôcť nám, projektantom, našim výrobcom a poddodávateľom ,našim investorom, financujúcim subjektom a pod. a v neposlednom rade práve Vám. My sa držíme zásady, že  je to náš  spoločný biznis, ktorý prináša úspešnosť aj vzájomnou výmenou informácií , korektnosťou vzájomných vzťahov a spoluprácou medzi zúčastnenými subjektmi.

Vitajte v zóne VIP

Photo Gallery: VIP zóna

FAQ:

Neboli nájdené žiadne otázky.

Kontaktujte nás