Developing energetických projektov

 • monitoring legislatívy a surovinovej základne
 • poradenstvo pri výbere projektu
 • príprava zmluvných vzťahov
 • zabezpečenie právneho Due Diligence
 • technické poradenstvo
 • vypracovanie cash-flow
 • príprava zmluvného vzťahu EPC x Investor
 • technický audit
 • akvizícia projektu pre mesto, obec pre schválenie výstavby
 • akvizícia EPC a technológie pre financujúcu banku
 • asistencia pri príprave projektu
 • projektová dokumentácia pre stavebné povolenie