Servis

Servis zabezpečuje  samostatná firma , ktorá je súčasťou  skupiny NTE GROUP

Zabezpečenie komplexného servisu na :

  • splyňovacie elektrárne
  • fotovoltaické  elektrárne
  • kogeneračné elektrárne
  • veterné elektrárne

Pomocou odborného servisného strediska ktoré disponuje skladom  náhradnými dielmi a čiastočnými funkčnými celkami.